کلیه خدمات بانک شهر در تمامی بخش‌ها و سرویس‌ها حداکثر به مدت دو ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اول فروردین ماه سال جاری کلیه خدمات بانک شهر در تمامی بخش‌ها و سرویس‌ها حداکثر به مدت دو ساعت قطع خواهد شد.

▫به همین منظور لازم است کلیه مشتریان امور بانکی موردنیاز خود را قبل یا بعد از این ساعات انجام دهند.