وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرست خدمات بانک‌ها، بیمه‌های تابعه و مشمول اصل ۴۴ را در ایام نوروز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، فهرست خدمات بانک ها و بیمه های تابعه و مشمول اصل 44 در ایام نوروز را اعلام کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای فهرست خدمات 18 بانک و بیمه تابعه و مشمول اصل 44 را در ساعات پایانی سال جاری و ایام نوروز 1398 اعلام کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، ساعات و روزهای فعالیت بانک ها و بیمه های مذکور و خدمات ارائه شده از سوی آنها در ایام نوروز به شرح جدول زیر است:

روزها و ساعت کار بانک ها و بیمه ها در ایام نوروز

روزها و ساعت کار بانک ها و بیمه ها در ایام نوروز

روزها و ساعت کار بانک ها و بیمه ها در ایام نوروز

روزها و ساعت کار بانک ها و بیمه ها در ایام نوروز