وکیل تعدادی از شاکیان داتیس خودرو گفت: مالباختگان این شرکت بدون شکایت قانونی به مراجع قضایی به حق خود نمی رسند.

مختاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، اظهار داشت: شاکیان داتیس خودرو به چند گروه تقسیم می شوند. گروه نخست که در گذشته شکایت کرده اند و گروه دوم که وکالت آنها را بر عهده داریم، حدود 120 نفر می شوند و برخی نیز به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک دست به شکایت زده اند.

وی افزود: این پرونده در مرحله حساسی است، شرایط به نحوی است که شکایت ها و صحبت ها و اسناد مالباختگان باید تجمیع شود تا به یک نتیجه مطلوبی در این حوزه دست پیدا کنیم. البته مسوولان دستگاه قضایی و قضاتی که پرونده در اختیار آنها است، با دقت و حساسیت ویژه ای کار را پیگیری می کنند و همین امر نوید دهنده این است که مالباختگان داتیس خودرو به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.

وکیل تعدادی از شاکیان داتیس خودرو تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از مالباختگان داتیس خودرو به دلیل اینکه آگاه به قانون نیستند، می خواهند به صورت انفرادی و یا در گروه های کوچک کار خود را پیگیری کنند که این امر از یک سو کار رسیدگی به این پرونده را طولانی تر کرده و از سوی دیگر به نتیجه نخواهد رسید.

مختاری گفت: روند رسیدگی به پرونده داتیس خودرو نیز شرایط خاصی را طی می کند. دیگر مانند گذشته بازپرس و قاضی پرونده حکم جلب و یا توقیف اموال را به یک نفر تحویل نمی دهد، بلکه تمام احکام را به صورت جمعی صادر می کند. لذا لازم است که مالباختگان داتیس خودرو به صورت جمعی شکایت قضایی را مطرح و کار را به صورت واحد پیگیری کنند.

وی درباره آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده نیز گفت: در حال حاضر یک نفر از متهمان در بازداشت بوده و حکم جلب دیگر افراد نیز صادر شده است.

وکیل تعدادی از شاکیان داتیس خودرو ادامه داد: بازپرس پرونده نیز در حال بررسی تک تک شکایت ها، نوع قراردادها، ارقام دریافتی و ... است و این اقدام را با جدیت ویژه ای پیگیری می کند.

مختاری گفت: متاسفانه شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه متهمان در حال جلب رضایت مالباختگان داتیس خودرو هستند که به هیچ عنوان صحت ندارد. مالباختگان نباید فریب این شایعات را خورده و بدانند که بدون شکایت قانونی به مراجع قضایی نمی توانند به حق خود برسند.