سید جواد حسینی کیا گفت: جذب گردشگر خارجی و داخلی در شرایط کنونی یکی از مهمترین برنامه های است که باید در دستور کار مناطق آزاد اقتصادی کشور قرار گیرد، تا ضمن درآمدزایی منابع از خروج منابع از کشور شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور با مشکلات تحریمی مواجه است و دولت نیز از منابع مالی کافی برای توسعه سرمایه برخوردار نیست، گفت: به طور قطع جذب گردشگر یکی از بهترین ظرفیت های اقتصادی در زمان تحریم هاست، زیرا امروز بسیاری از کشورها با کمترین سرمایه گذای و تبلیغات گسترده توانسته اند، منابع درآمدی خود را از این بخش بالا ببرند و از آنجایی که امروز در تحریم به سر می بریم ورود این گردشگران خارجی نه تنها می تواند منبع درآمدی باشد به تامین ارز مورد نیاز کشور نیز کمک می کند، از این رو باید از ظرفیت بازارهای منطقه ای از جمله مناطق آزاد برای جذب این گردشگران استفاده کنیم.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه در سال های گذشته بسیاری از ایرانی ها در تعطیلات نوروزی به خارج از کشور سفر می کردند که به نوعی خروج منابع از کشور بود، افزود: اگر در سیاست گذاری های دولت جذب همین گردشگران داخلی در مناطق آزاد و سایر ظرفیت های گردشگری کشور باشد، ضمن جلوگیری از خروج ارز می تواند به اقتصاد داخلی کشور نیز کمک کند، زیرا هر یک از این مسافران علاوه بر اینکه هزینه های را برای هتل و دریافت خدمات پرداخت می کنند خرید نیز دارند و همین موضوع به سرمایه در گردش آن مناطق نیز کمک می کند.

او با تاکید بر اینکه هرچقدر بازارهای مناطق آزاد فعال شوند، به همان میزان می تواند در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی نیز موثر باشد، تصریح کرد: در واقع امروز بسیاری از شرکت های ایرانی کوچک مقیاس هستند و به تامین نیاز بازار داخلی فکر می کنند، حال با توجه به اینکه مناطق آزاد به فعالیت های تولیدی نیز مشوق های می دهد بهره گیری از این ظرفیت برای هدایت سرمایه گذاران به ورود به این مناطق و ارائه خدمات و حتی تولید محصولات مورد نیاز می تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند، از طرف دیگر در رونق اقتصاد های منطقه ای نیز موثر است، زیرا بسیاری از این مناطق آزاد در نوارهای مرزی قرار دارند و در محدوده آن ها مناطق محروم نیز وجود دارد که رونق این مناطق در اقتصاد آن ها نیز تاثیر گذار است.