محمد حسن نژاد گفت: بهره گیری از ظرفیت های ترانزیتی و تامین بخشی از کالاهای کشور از طریق مناطق آزاد از دیگر برنامه های است که دولت باید در دوران تحریم در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد توسعه اقتصادی با محور همکاری های بین المللی است، گفت: امروز یکی از گره های اقتصاد کشور همکاری های بین المللی است که تحت تاثیر تحریم ها از جمله مشکل نقل و انتقالات بانکی با محدودیت های مواجه شده است، در شرایط اقتصاد کشور علاوه بر اینکه باید به ظرفیت های دورنی خود توجه کند، باید سطح همکاری های بین المللی خود را نیز حفظ کند تا بتواند در آینده صادرات خود را بهبود ببخشد. از این رو مناطق آزاد که ظرفیتی در این راستا هستند باید مورد توجه قرار گیرند.

محمد حسن نژاد با بیان اینکه نزدیک به 300 هزار اشتغالزایی در مناطق آزاد کشور رخ داده است، افزود: یکی از محورهای برنامه توسعه ششم اقتصادی تقویت اشتغال کشور و رسیدن به یک میلیون شغل در سال است که با توجه به محدودیت ها و رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، دستابی به این هدف بسیار دشوار است، از این رو باید از ظرفیت های مناطق آزاد برای ایجاد رونق و تقویت اشتغالزایی در کشور استفاده کرد.

او با بیان اینکه تامین نیاز داخلی به اندازه صادرات اهمیت دارد، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت های ترانزیتی و تامین بخشی از کالاهای کشور از طریق مناطق آزاد از دیگر برنامه های است که دولت باید در دستور کار قرار دهد، به عبارت دیگر مناطق آزاد ارتباط نزدیکی با بازارهای همجوار دارند، از این رو می تواننددر تامین بخشی از نیاز داخلی تسهیل گری کنند.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه ظرفیت های مناطق آزاد هنوز به طور کامل محقق نشده است، تصریح کرد: امروز جمعیت شاغل کشور می توانست بسیار بیشتر از عدد کنونی 22 میلیون نفر باشد، اگر مطابق قانون مناطق آزاد را به درستی حمایت و فعال می کردیم و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کردیم که همه این مسائل تنها در سایه تقویت زیرساخت های منطقه ای امکان پذیر است، به عبارت دیگر ابتدا باید بسترهای سرمایه گذاری را فراهم کنیم و سپس از همان سرمایه گذاری ها در قالب توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.