در آخرین نشست اتاق بازرگانی ضمن نقد بر مطرح شدن موضوع ارائه تسهیلات 30 میلیارد تومانی برای تولید خودروی ارزان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه این تسهیلات به بخش خودرو را رد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو اتاق بازرگانی تهران در آخرین نشست هشتمین دوره اتاق بازرگانی تهران درباره تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی که مطرح شده دولت قرار برای تولید خودروی ارزان اختصاص دهد، گفت: این مبلغ دولت برای ارائه تسهیلات به تمام بخش های صنعت در نظر گرفته است و اساسا برای صنعت خودرو نیست.

محمد رضا نجفی منش با بیان اینکه در حال حاضر فضای اقتصاد کشور متشنج هست نباید به آن دامن زد، افزود: در حال حاضر رسانه ها موضوعاتی همچون مافیا و فساد را بشدت مطرح می کنند، از این رو نباید این مقوله را به شائبه ای جدید تبدیل کرد.

محمدرضا فیاض بخش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت در شرایطی نیست که 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید خودروی ارزان ارائه دهد، گفت: این عدد که در رسانه ها مطرح شده درست نیست. از سوی دیگر دولت در شرایطی نیست که بتواند چنین هزینه ای را برای تولید خودرو اختصاص دهد.