حمید بنایی گفت: اعتبار برای ایجاد زیرساخت های راه آهن مسیر مشهد-زاهدان از سال 95 در بودجه تاکنون پیش بینی شده بود، اما به دلیل کمی اعتبار تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است و پروژه به‌کندی در حال انجام است.

عضو کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره پروژه های راه‌آهن، گفت: موضوع پروژه‌های ریلی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و حتی این مساله در دولت یازدهم به آن توجه ویژه ای شده بود و در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است، بر همین مبنا مجلس نیز در راستای افزایش اعتبارات عمرانی این بخش همکاری های ویژه ای داشته است، هر چند در لایحه بودجه 98 اعتبارات این بخش تعدیل شده است، با این حال اصلاحاتی برای افزایش اعتبارات این بخش در نظر گرفته شده است.

بنایی عضو کمیسیون عمران با نگاهی به پروژه ریلی مشهد-زاهدان، افزود: 50 کیلومتر ریل گذاری این مسیر از مشهد-زاهدان آغاز شده و زیرسازی آن در حال انجام است. حال از آنجایی که در لایحه بودجه 95، 96 و 97 اعتبار برای آن پیش بینی شده بود، اما به دلیل کم بودن اعتبارات اجرا این پروژه به کندی پیش رفته است

او با اعلام اینکه رییس جمهور و معاون رییس جمهور برای اجرای این پروژه تاکیداتی داشته اند، گفت: امیدواریم فاینانس این پروژه گشایش پیدا کند و با تشکیل کنسرسیومی که برای اجرای آن در حال انجام است، روند اجرایی پروژه تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری موج، توسعه راه آهن منطقه سیستان و بلوچستان به دو دلیل اهمیت ویژه ای برای ایران پیدا کرده است، نخست اتصال مناطق شمالی ایران و افغانستان به بندر چابهار است و دو اینکه پروژه راه اهن شمال-جنوب که 19 سال از قدمت امضای تفاهمنامه آن با دو کشور روسیه و هند می گذرد به کندی پیش می رود و کشورها باید در زمینه ایجاد زیرساخت ها با سرعت بیشتری عمل کنند تا مطابق اهداف از پیش تعیین شده ترانزیت کالا از شمال به جنوب تسهیل شود.