سعید رسولی عضو هیأت مدیره راه آهن، به عنوان سرپرست جدید شرکت راه آهن انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، سعید رسولی را به عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

پیش از این سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه آهن بود که با حکم وزیر راه و شهرسازی برکنار و رسولی، عضو هیأت مدیره راه آهن، به عنوان سرپرست شرکت راه آهن ایران انتخاب شد.