شهرام آدم نژاد گفت: یکی از اهداف این کریدور عملکردی همچون موتور محرک حمل و نقل در منطقه است، از این رو ایران رویکردهای در زمینه تجاری مسیرهای کریدور در دستور کار قرار داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در هفتمین اجلاس شورای هماهنگی و هشتمین اجلاس نشست کارشناسی کریدور شمال-جنوب با اشاره به اینکه این کریدور نسبت به کریدورها سنتی هزینه کمتری دارد، گفت: یکی از اهداف این کریدور عملکردی همچون موتور محرک حمل و نقل در منطقه است، از این رو ایران رویکردهای در زمینه تجاری مسیرهای کریدور در دستور کار قرار داد که از جمله آن می توان توسعه بنادر شمال و ایجاد خطوط کشتیرانی منظم و اتصال به دریایی شمال است و همچنین جاده رشت آستارا در دستور کار قرار دارد. همچنین توسعه همکاری بین کشورهای عبور از دیگر عوامل مد نظر است.

شهرام آدم نژاد با بیان اینکه ایجاد ارتباط لجستیکی در حال انجام است، افزود: در واقع به دنبال کاهش هزینه های زنجیره تامین از طریق اتصال مراکز لجستیکی است، به همین دلیل ایران آماده توسعه همکاری های این بخش به صورت مشارکتی است.

او با تاکید بر اینکه حمل و نقل پایدار، حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف سوخت فسیلی در ایران مدنظر است، گفت: علاوه بر توسعه زیرساخت به دنبال بدنبال ارتقای پتانسیل های این بخش هستیم. از این رو امیدواریم همکاری های لازم توسط کشورهای حاضر در اجلاس انجام شود.