دارندگان سپرده های با مبالغ تا سقف ده میلیون ریال از روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 به شعب موسسه مراجعه و وجوه خود را دریافت نمایند و دارندگان سپرده های با مبالغ بیش از ده میلیون ریال از روز شنبه مورخ 1397/12/18، جهت دریافت کارت بانکی به شعب موسسه مراجعه نمایند.

به گزارش خبرگزاری موج، بدینوسیله به اطلاع کلیه سپرده گذاران محترم تعاونی های اعتبار غیرمجاز منحله شامل (الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، عام کشاورزان مازندران، امیدجلین گرگان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و بدرتوس مشهد) می رساند:

در ادامه فرایند اجرایی ساماندهی مطالبات سپرده گذاران تعاونی های یادشده و پرداخت های صورت گرفته در مراحل قبل، حسب تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کمیته منتخب سران محترم قوای سه گانه مبنی بر تامین خط اعتباری لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از محل دارایی ها جبران خواهد شد، مقرر گردید در این مرحله به هر یک از سپرده گذاران مشمول طرح پس ازکسر دیون مربوطه، حداکثر تا سقف ده میلیارد ریال پرداخت گردد.

براین اساس مقرر شده سپرده گذاران محترم با در دست داشتن مدارک لازم ( اعم از اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل دفترچه حساب و یا گواهی سپرده) مطابق موارد مشروح زیر و جدول زمانبندی اقدام نمایند:

  • دارندگان سپرده های با مبالغ تا سقف ده میلیون ریال از روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 به شعب موسسه مراجعه و وجوه خود را دریافت نمایند.
  • دارندگان سپرده های با مبالغ بیش از ده میلیون ریال از روز شنبه مورخ 1397/12/18، جهت دریافت کارت بانکی به شعب موسسه مراجعه نموده و پس از ارائه درخواست و تحویل مدارک لازم و دریافت کارت بانکی، مبالغ قابل پرداخت آنان به این کارت ها واریز می شود. مشتریان محترم می توانند این کارت ها را در خودپردازها و پایانه های فروشگاهی کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مورد استفاده قرار دهند.

لذا، از کلیه سپرده گذاران تعاونی های غیرمجاز منحله مذکور درخواست می شود صرفاً مطابق جدول زمانبندی ذیل، به شعب موسسه اعتباری کاسپین در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف سپرده های خود اقدام نمایند.

ضمناً، مرکز ارتباطات مردمی موسسه از طریق شماره تلفن 42759 و داخلی (405-406-407-408) در طول ساعات اداری آماده پاسخگویی به مشتریان محترم می باشد.

رنامه زمان بندی سپرده گذاران تعاونی های غیر مجاز کاسپین