سرپرست فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: 40 تن گوشت گرم وارد فرودگاه پیام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نادر ثناگو مطلق در جمع خبرنگاران گفت: این پرواز از مبدا فرودگاه شیمکنت قزاقستان با محموله 40 تن گوشت گرم وارد فرودگاه پیام شد و امیدواریم با استمرار این پروازها از سایر مبادی میزان عرضه گوشت در بازار افزایش و قیمت آن کاهش یابد.

وی ادامه داد: پروازهای باری فرودگاه پیام  به عنوان اصلی ترین فرودگاه باری کشور در مجاورت پایتخت، نقش موثری در تسهیل واردات کالاهای اساسی و سیاست های دولت برای تنظیم بازار دارد و بزرگترین محموله های باری گوشت کشور به وزن تا ۸۰ تن نیز در این فرودگاه تخلیه و به بازار منتقل گردیده است.

سرپرست فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به پرواز ورودی امروز گفت:  امروز نیز یک فروند هواپیمای بویینگ 747 که بزرگترین هواپیمای باری کشور محسوب می شود وارد این فرودگاه و بلافاصله تخلیه و جهت توزیع سریع به بازار ارسال شد.

ثناگو مطلق گفت: این پرواز از مبدا فرودگاه شیمکنت قزاقستان با محموله 40 تن گوشت گرم وارد فرودگاه پیام شد و امیدواریم با استمرار این پروازها از سایر مبادی میزان عرضه گوشت در بازار افزایش و قیمت گوشت کاهش یابد.

سرپرست فرودگاه پیام گفت: این فرودگاه تلاش دارد با ارایه خدمات سریع تخلیه و بارگیری به هواپیما ها و کاهش هزینه های فرودگاهی فرصت مناسبی را برای استمرار پروازهای باری در فرودگاه پیام ایجاد کند.