با حکم وزیر راه یک انتصاب جدید در شرکت فرودگاه های کشور صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، دراین حکم و زیرراه و شهرسازی مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را منصوب کرد.

براین اساس، محمد اسلامی عصر امروز حکم سیاوش امیر مکری را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت صادر کرد.

مکری پیش از این معاونت منابع انسانی شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی را عهده دار بوده است.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است که مسؤولیت «ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه‌های کشور» را برعهده دارد.