رضا رحمانی گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی سختی های دارد که امیدواریم خداوند بما کمک کند تا بتوانیم در زمینه حفظ تولید و صادرات برنامه ها را پیش ببریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مدیران بنگاه ها خودشان کارشناس هستند و باید روی برندسازی کنند از این رو برای سال آینده یکی از اولویت های ماست، گفت: همچنین برنامه های برای توسعه صادرات در سال  98 داریم.

رضا رحمانی با بیان اینکه افزایش تولید و صادرات مواد معدنی می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود: امروز تولید و اشتغال باید مد نظر باشد، زیرا یکی از دغدغه های امروز خانواده ها اشتغال فرزندانشان است.

او با تاکید بر اینکه چندسال گذشته همین فضای کسب و کار، همین تحریم ها و...بوده، اما واحدها توسعه پیدا کرده اند، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند تولید را حفظ کنید که جهاد است.

رحمانی با بیان اینکه دست همه تولید کننده ها را می بوسیم، تصریح کرد: کمیته ای را با بخش خصوصی و تولید کننده ها در زمینه صادرات تشکیل می دهیم که با برگزاری جلسات مشترک نظرات مشورتی اجرا خواهد شد.

رحمانی با بیان اینکه امروز کشورها با هم رقابت ندارند، گفت: در حال حاضر برندها با همدیگر رقابت می کنند، از این رو تولیدکنندگان با این فرض که دولت کاری نمی تواند انجام دهد پا پیش بگذارند.

او با بیان اینکه به دنبال تبدیل هنجارها به قانون و نهایت فرهنگ سازی هستیم، تصریح کرد: این هدف باید از طریق رسانه ها به مردم منتقل شود که تقویت بزند تقویت جامعه خواهد بود. 

رضا رحمانی با بیان اینکه سال سختی در پیش داریم، گفت: امیدوارم خدا بما در این شرایط کمک کند تا بتوانیم در زمینه تولید و صادرات برنامه ها را اجرا کنیم.