قاسم پناهی گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۸۶ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده، که ۸۳.۵ درصد از پیش بینی بودجه 97 است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود، گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۸۶ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده، که  ۸۳.۵ درصد از پیش بینی بودجه 97 است.

محمد قاسم پناهی با بیان اینکه  ۵ هزار میلیارد تومان مالیات علی الحساب بانک مرکزی وصول شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی به موجب قانون باید به صورت علی الحساب این مبلغ را پرداخت کند که هنوز وصول نشده است.

او درباره لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و نهادهای انقلابی با بیان اینکه براساس قوانین و مقررات فعلی از فعالیت های اقتصادی شرکت های مربوط به نهادهای انقلابی و آستان مالیات مطالبه  و  اخذ می شود، افزود: درباره نحوه توزیع یا بازگشت مالیات اخذ شده در اختیار خزانه داری کل کشور است.به جز معدودی از بخش ها که به عنوان مثال فعالیت نظامی دارند، مابقی نهادها مالیات پرداخت می کنند.البته این مالیات جداگانه به اسم آستان قدس نیست و از شرکت زیرمجموعه آستان مالیات اخذ می شود. درباره اخذ مالیات از تراکنش های بانکی نیز باید توجه داشت که تراکنش های بانکی خارج از داده ها نیست و اگر ما در تراکنش های بانکی فعالیت اقتصادی انجام شود، مطابق با آن فعالیت، مالیات را مطالبه می کنیم.دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

او با تاکید بر اینکه میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران با قوی شدن پایگاه اطلاعات و داده ها، کاهش می یابد، تصریح کرد: در حال حاضر حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور وجود داشته از ای رو باید تمام دستگاه ها به سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کمک کنند تا اطلاعات سازمان گسترش یابد اما متاسفانه هنوز در این حوزه کاستی هایی داریم.