حسن صدوق گفت: در ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی نه تنها زمینه سو استفاده قدرت های غربی را به وجود آورده است مانع از ایجاد فرهنگسازی برای مالیات دادن شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس دانشگاه شهید بهشتی در دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی کشور که 7 اسفند در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد با اشاره به اینکه درآمد مالیاتی در این مقطع حساس از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: امروز اقتصاد ایران متاثر از تحریم های غرب است، در شرایطی که محدودیت هایی برای صادرات نفت ایجاد شده و همین مسئله باعث شده کشورهای غربی به ویژه دولت کنونی امریکا از این موضوع سواستفاده کنند، از این رو تاکید بر فرهنگسازی مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد.

حسن صدوق با تاکید بر اینکه ما به دلیل وابستگی به نفت در پرداخت مالیات فرهنگسازی نکرده ایم، افزود: در حال حاضر اقتصاد نفتی تمام بخش های اقتصادی کشور را درگیر خود کرده است، از این رو پرداختن به روش های علمی اخذ مالیات و ایجاد فرهنگ مالیاتی یکی از راه های برون رفت از مشکلات کنونی است، چراکه سال آینده  تواند سرنوشت حال و آینده کشور را رقم بزند.

او با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند که درآمدهای مالیاتی در ساخت مراکز خدماتی، استادیوم و...نقش دارد، تصریح کرد: بهره گیری از روش های علمی در اخذ مالیات می تواند به اجرای سیاست های مالیاتی نیز کمک کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به دلیل اهمیت درآمدهای مالیاتی در خروج از وضعیت اقتصاد تک قطبی هر ساله همایش سیاست های مالی و مالیاتی با همکاری دانشگاه های کشور برگزار می شود.