رحمانی فضلی گفت: در جلسه با استانداران مسائل مربوط به عید بر محور تامین و توزیع کالاهای اساسی، قاچاق کالا، مسائل گمرکی و موضوعات اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر کشور پس از نشست با استانداران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسائل مربوط به عید بر محور تامین کالاهای اساسی ، قاچاق کالا، مسائل گمرکی و موضوعات اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: در جلسه ای امروز استانداران مشکلات صنفی واحدهای تولیدی را در غالب گزارش هایی مطرح کردند. از این رو تصمیم گرفته شد با توجه به ارتباط استانداری ها با واحدهای صنفی در غالب ستادهای انسانی به این مشکلات پرداخته شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تولید و اشتغال دو محور مورد توجه کشور است و این این مقوله در ارتباط با تولید هستند تامین تسهیلات تولید با هماهنگی استان ها در دستور کار قرار دارد، افزود: در حال حاضر تخصیص بودجه با هماهنگی استان ها و ستادها برای تامین منابع مورد نیاز تولید در اولویت است.