معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج گفت: 300 هزار شغل در قالب اقتصاد مقاومتی بسیج ایجاد کرده است. همچنین در حال حاضر تفاهم نامه ای با سازمان و بهسازی شهری داریم، به طوری که امروز در 460 محله، بسیج در بخش بهسازی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سردار غلامی معاونت هماهنگ کننده سازمان بسیج و مستضعفان در مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با اشاره به اینکه وجه تمایز انقلاب و نظام با سایر انقلاب و نظام های دیگر مردم هستند، گفت: برای استفاده مستمر از ظرفیت مردمی انقلاب بخشی با نام بسیج در نظر گرفته است، از این رو تمرکز ما به نقش بسیج در خدمات رسانی با جامعه است، بنابراین با توجه گستردگی بسیج اعلام آمادگی می کنیم، همانطور که امروز با وزارت جهاد کشاورزی برای علمی کردن کشاورز در 7 روستای کشور فعالیت داریم، موضوعی که از عهده وزارتخانه ها برنمی آید.

سردار غلامی با بیان اینکه 300 هزار شغل در قالب اقتصاد مقاومتی بسیج ایجاد کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر تفاهم نامه ای با سازمان و بهسازی شهری داریم، به طوری که امروز در 460 محله، بسیج در بخش بهسازی فعالیت می کند.

او با تاکید بر اینکه 40 هزار پروژه عمرانی از سوی بسیج تعریف شده است، گفت: 20 هزار پروژه ساخت  از 40 هزار پروژه ساخت و ساز برای محرومین است.