اردکانیان گفت: بخش خصوصی در موضوع مبادلات مالی بین المللی باید نقش پررنگ تری داشته باشند، تا حلقه مفقود مبادلات بین المللی را پیدا کنیم و بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر نیرو در نشست با رییس اتاق بازرگانی و فعالان حوزه انرژی با اشاره به اینکه در عین حال که جمع بخش خصوصی در موضوع مبادلات مالی بین المللی باید نقش پررنگ تری داشته باشند، گفت: در مرحله ای هستیم که باید حلقه مفقود را پیدا کنیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم. البته این به معنی این نیست که شرکت های بخش خصوصی مشکلات دیگری ندارد یا نباید به موضوع پرداخت مطالبات آن ها توجه شود.

اردکانیان با بیان اینکه 5 شرکت مادر تخصصی در حوزه انرژی  فعالیت دارند، افزود: ما در یک دوره آزمایشی تا پایان شهریور 98 دعوت می کنیم هر دو ماه یک نماینده اتاق بازرگانی در جلسات شرکت های مادر تخصصی حضور پیدا کنند تا یک ارتباط دو طرف ایجاد شود و در پایان شهریور جمع بندی خواهیم کرد که چقدر بهره مند شده ایم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه موضوع پول مجازی، ظرفیت های کشور در بخش آب و برق و...در جلسه شهریورماه مورد توجه خواهد بود، تصریح کرد: به همان اندازه که از نبود دولت در خیلی از عرصه ها در رنج هستیم و باید میان بخشی ها مورد توجه قرار گیرند و همچنین از نبود بخش خصوصی حاضر در بازار بین المللی در رنج هستیم.