عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان برنامه و بودجه باید به جای پرداخت مطالبات بخش خصوصی از طریق اوراق، بخشی را به صورت نقدی پرداخت کند تا این شرکت ها بتوانند حقوق کارکنان را قبل از عید پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه دولت باید اصل 44 را اجرا کند، گفت: در حال حاضر، عراق کشور بکری در صنعت برق است و متاسفانه شرکت های ایرانی حضور قوی ندارند و این مسئله ناشی از این است که شرکت های ایرانی باید به رقابت با شرکت های ترکیه ای بپردازند که توسط دولت آن ها حمایت می شوند. در واقع اگر در عراق دولت حمایت نکند شرکت های ایرانی نمی توانند با دولت های دیگر رقابت کنند.صبحانه کاری وزیر نیرو با اعضای اتاق بازرگانی ایران

صالحی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه در بخش پیمانسپاری ارزی هیچ اشاره ای به صادرات خدمات فنی و مهندسی نکرده است، افزود: در شرایط کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند در افزایش درآمد ارزی کشور موثر باشد.

همچنین چمن آرا عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید پروژه های که برای  ماده 19 باید واگذار شوند را تسریع کند گفت: سازمان برنامه و بودجه باید به جای پرداخت مطالبات بخش خصوصی از طریق اوراق بخشی به صورت نقدی پرداخت شود تا این شرکت بتوانند حقوق کارکنان را قبل از عید پرداخت کنند.