رییس انجمن تجدید پذیر ایران گفت: انرژی های تجدید پذیر 7 ماه هیچ بودجه ای دریافت نکرده اند، در حالی که باید 8 درصد از محل پرداخت قبوض مردم است که نقدی پرداخت شده است به همین دلیل باید تفکیک از مبدأ و قبل از واریز به حساب توانیر انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در نشست وزیر نیرو با رییس اتاق بازرگانی ایران که امروز برگزار شد رییس انجمن انرژی تجدید پذیر با اشاره به اینکه تولید انرژی از نیروگاه ها اشتغالزایی مناسبی نیز دارد، گفت: انرژی های تجدید پذیر 7 ماه هیچ بودجه ای دریافت نکرده اند، در حالی که باید 8 درصد از محل پرداخت قبوض مردم است که نقدی پرداخت شده است به همین دلیل باید تفکیک از مبدا و قبل از واریز به حساب توانیر انجام شود.

علیفر با بیان اینکه خورشید و باد بیشترین تولید انرژی نسبت به سوخت های فسیلی را دارند، افزود: بیشتر پروژه های تجدید پذیر در روستاها انجام می شود، اما در حال حاضر تحت تاثیر تغییر تعرفه ها قرار گرفته است.

او با تاکید بر اینکه بیشتر سرمایه گذاران بعد از برجام به پروژه های تجدید پذیر ورود کردند، تصریح کرد:  با تغییر تعرفه ها، سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است.