اسلامی گفت: امروز با حضور رییس جمهوری یک فاز توسعه ای دیگر از بندر شهید رجایی افتتاح خواهد شد که در این پروژه ظرفیت بارگیری از سه هزار تی یو به 5 هزار تی یو افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور گفت: هماهنگی بین ارگان های دریایی باید متفاوت از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

محمد اسلامی با بیان اینکه روند توسعه دریایی ایران مثبت بوده است، افزود: امروز با حضور رییس جمهوری یک فاز توسعه ای دیگر از بندر شهید رجایی افتتاح خواهد شد که در این پروژه ظرفیت بارگیری از سه هزار تی یو به 5 هزار تی یو افزایش یافته است.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت بانکری ایران باید افزایش یابد، تصریح کرد: صنایع دریایی ایران در شمال و جنوب برای ارائه خدمات به ناوگان بین الملل باید در دستور کار قرار گیرد و تفاهمنامه هفته گذشته با وزارت دفاع در این مسیر انجام شده است. 

او با بیان اینکه سوخت ناوگان دریایی به صورت یارانه ای دریا می کنند، گفت : برای کاهش سولفور سوخت نیز هماهنگی لازم را با وزارت نفت انجام می دهیم.