آذری جهرمی گفت: دروغ می گویند که صنعت فضایی ایران برای پوشش صنعت موشکی است. از طرف دیگر ایران در معادلات تکنولوژیکی بین المللی جایگاه دارد به همین دلیل است که برخی ها دردشان آمده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز ملی فضایی کشور با گرامیداشت یاد سه شهیدی که اخیرا در یک حادثه آتش سوزی در سازمان فضایی جان خود را از دست دادند، گفت: دانش و صنعت فضایی کشور تحول بزرگی است و بسیاری از کشورها تنها مصرف کننده این دانش هستند.

آذری جهرمی با بیان اینکه در دولت دوازدهم به دنبال کاربردی کردن دانش فضا بوده است، اظهار کرد: امروز  بخش کشاورزی، آمایش سرزمین از داده های صنعت فضا استفاده می کند و حتی امروز پلیس نیز به عنوان یکی از مشتری های داده های فضایی پایه کار آمده است.

او با بیان اینکه بسیاری از مردم درباره کاربرد دانش فضایی سوال می پرسند، تصریح کرد: ساخت ماهواره امید هزینه ای 1.2 میلیون یورو بود و در بخش زیرساخت های آزمایشگاهی نیز سرمایه گذاری کلان محسوب می شود. در واقع این صنعت مبتنی بر دانش بومی بوده و تعرفه ای برای واردات کالا از جیب مردم پرداخت نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه هدر رفت منابع آبی و کشاورزی از طریق داده های فضایی کاهش می یابد، افزود: در حال حاضر شغل بسیاری از مردم کشورمان کشاورزی است و اگر داده های ماهواره در اختیار آن ها قرار گیرد یا در زمینه ایجاد بهره وری در مصرف آب موثر باشد. حتی می توانیم محل کشت خشخاش را برای جلوگیری از تجارت مرگ استفاده کرد که نیروی انتظامی برای مقابله با آن شهید داده است. همچنین می توان برای مقابله با زمین خواری و... استفاده کرد، به طوری که می توان روند تغییرات منطقه را ارزیابی کرد که از 40 سال پیش تاکنون چه تغییراتی داشته است.

او با اشاره به اینکه سازمان فضایی کشور اطلاعات را در اختیار همه قرار می دهد، گفت: پارک فناوری فضا پایه در مازندران آغاز شده است و 100 استارت آپ در حوزه کشاورزی تشکیل شده و این یعنی تاثیر داده های ماهواره ای بر سر سفره مردم آورده می شود و این یعنی هزینه زیادی نیست.

او با بیان اینکه فضا همچون فضای مجازی متعلق به همه است، گفت: باید از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم و هنر ما این است که تهدید را تبدیل به فرصت کنند و این نسل جدید از منابع نفتی استفاده نکرده است. بگذارید ما براساس ایده ها و خلاقیت ها برای شما اقتصاد جهشی ایجاد کنیم. کدامیک از این حوزه ها فضای انحصاری برای مردم ایجاد کرده اند یا از منابع استفاده کرده اند.

آذری جهرمی با بیان اینکه دو مرجع بین المللی تاکید کرده اند که صنعت فضایی صلح آمیز است، گفت: دروغ می گویند که صنعت فضایی ایران برای پوشش صنعت موشکی است. از طرف دیگر ایران در معادلات تکنولوژیکی بین المللی جایگاه دارد به همین دلیل است که برخی ها دردشان آمده است.