رامین نورقلی پور گفت: قانون فضا باید مورد توجه مجلس قرار گیرد که تاکنون نداشته ایم، به دلیل اهمیت این موضوع مهر امسال نیز برای نخستین بار حقوق فضا توسط سازمان ملل در مسکو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه ایران جز کشورهای است که چرخه فضایی دارد، گفت: سال 2009 که ایران ماهواره پرتاب کرد بسیاری از کشورها تعجب کردند که ایران چگونه توانسته به تکنولوژی پرتاب ماهواره برسد، هرچند ساخت ماهواره نیز بسیار حائز اهمیت است.

رامین نورقلی پور با بیان اینکه ایجاد آگهی بین مجلسی ها نسبت به این دانش اهمیت بالایی دارد، افزود: در حال اینکه ایران جز کشورهای برتر این حوزه است حس همراهی مجلسی ها را می تواند برانگیزد. از طرف دیگر پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی می تواند این جایگاه را تقویت کند و در کمیته فضایی کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین موضوع قانون فضا باید مورد توجه قرار گیرد که تاکنون نداشته ایم، به دلیل اهمیت این موضوع مهر امسال نیز برای نخستین بار حقوق فضا توسط سازمان ملل در مسکو برگزار شد.

او با تاکید بر اینکه سند جامعه آمایش سرزمینی در کشور باید به خوبی تدوین شود، افزود: داده های ماهواره ای در تدوین سند جامع آمایش سرزمین و کاداستر می تواند نقش بسیار اساسی داشته باشد.

در پایان مراسم روز ملی فضایی ، تمبر این روز توسط آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.