جهانگرد گفت: کاربرد داده های فضایی بیش از 20 حوزه اقتصادی را پوشش می دهند. از این رو باید این داده ها را برای توسعه اقتصادی گسترش دهیم تا اثر آن در دانش و اشتغال ببینیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم روز ملی فضایی کشور با اشاره به دستاوردهای فضایی کشور در یک سال گذشته، گفت: امروز جنگ نرم تحریم اقتصادی علیه ایران اعمال شده و ما امروز در لبه دفاع از استقلال اقتصادی هستیم، از این رو امیدواریم در حوزه تکنولوژی بخشی وظیفه ملی خود را انجام دهیم.

جهانگرد با بیان اینکه ماهواره ها پس از استقرار با داده های سنجشی در اقتصاد نقش ایفا می کنند، افزود: از گذشته تاکنون زحمات زیادی در این بخش کشیده ایم و مهمترین مسئله این است که یک سوم دستاوردها مربوط به ماهواره است و سه چهارم مربوط به پرتابگرها هست. در واقع کاربرد داده های فضایی بیش از 20 حوزه را پوشش می دهند. از این رو باید این داده ها را برای توسعه اقتصادی گسترش دهیم تا اثر آن در دانش و اشتغال ببینیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در جهان آینده ارتباطات پیوسته خواهد بود، گفت: امیدواریم یک پلتفرم داده پایه در اندازه فرا منطقه ای و جهانی در کشور تشکیل شود تا بسترهای موفقیت در سطح بین المللی حاصل شود.