خیرالله خادمی گفت: مسیر آزادراه تهران شمال دارای 32 کیلومتر تونل بوده که هزینه های بالایی برای ایجاد آنها شده است، از این رو عوارض دریافتی از آن بالاتر از 30 هزار تومان خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هنوز درباره عوارض آزادراه تهران-شمال تصمیم گیری نشده است گفت: با توجه به اینکه این مسیر دارای 32 کیلومتر تونل است و هزینه های بالایی برای ایجاد زیرساخت های آن انجام شده، عوارض دریافتی از آن نیز بالاتر از 30 هزار تومان خواهد بود.

خیرالله خادمی با بیان اینکه ورودی این آزادراه از طریق یک پل ایجاد شده است، افزود: خروجی این آزادراه نیز از طریق یک تونل ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و ساخت با بیان اینکه بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از طرفین اجرای پروژه مذاکراتی را با چند شرکت خارجی انجام داده است، افزود: دولت برای واگذاری پروژه به طرف خارجی از طریق مناقصه دارای شروطی است، از این رو در یک فرصت مناسب دولت شرایط همکاری با این شرکت های که آسیایی و اروپایی هستند را ارزیابی خواهد کرد.

او با بیان اینکه یک ماه پیش در جلسه ای که با وزیر داشته ایم چارچوب همکاری فاینانس تعیین شده است، افزود: در حال حاضر طبق ماده 62 تأمین مالی آزادراه تهران- شمال انجام خواهد شد که در حال حاضر مذاکرات تأمین فاینانس از طریق بنیاد انجام شده و هنوز دولت به مرحله نهایی برای تأیید این همکاری ها نرسیده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و ساخت با اشاره به اینکه پروژه جاده کنارگذر جنوبی تهران در حال انجام است، اظهار کرد:  به تازگی تونلی که مربوط به مسیر کرج- قزوین بود و از زیر این جاده عبور می‌کرد باز شده است. از این رو می توان گفت یکی از آزادراه هایی که طبق برنامه اجرا شده است، همین مسیر بوده که در 4 قطعه اجرا شد 2 قطعه آن آسفالت شده و دو قطعه دیگر در مرحله زیرسازی است. در حال حاضر تنها تقاطع های غیر هم سطح در این مسیر چالش برانگیز است.به عبارت دیگر در مسیر آزادراه تهران-ساوه، تهران-قم و تهران-جنوب تقاطع های غیرهم سطحی ایجاد خواهد شد که هر کدام از آن می تواند به عنوان یک پروژه تعریف شود، زیرا مسیری نزدیک به 10 کیلومتر خواهد بود که دارای رمپ و رومپ های زیادی هستند.

خادمی درباره دلایل استفاده از بتن به جای سیمان در این آزادراه، اظهار کرد: در حال حاضر پروژه آزادراه بتی در شیراز اجرا شده که در حال حاضر در تهران نیز اجرا می شود و این یکی از دلایل استفاده از مواد اولیه، گرانی قیر، کمبود تجهیزات آسفالتی، وجود تولیدات بالای سیمان در کشور و طول عمر بالای جاده‌های بتنی است.

او با بیان اینکه 223 کیلومتر آزادراه شیراز- اصفهان در حال اجرا است، گفت: این مسیر در انتقال بار از جنوب به تهران بسیار مؤثر است و 150 کیلومتر از مسیر قبلی را کوتاه می کند که در کاهش مصرف سوخت و به صرفه کرده حمل و نقل بار مؤثر باشد که در حال حاضر پیشرفت 71 درصدی داشته است.