مسعود خوانساری گفت: در حال حاضر صنایع غذایی توانسته بازار خارجی نیز کسب کند که در نتیجه رقابت در بازار، نوآوری تولیدکننده ها بوده است، برعکس در خودرو به دلیل عدم رقابت در بازار و ارائه یارانه به تولیدکننده ها نتوانستیم زمینه تولید محصولات مناسب را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس اتاق تهران در پنجمین جشنواره صنایع غذایی با اشاره به اینکه امروز محصولات صنایع غذایی از تنوع بالایی برخوردار شده است، گفت: در حال حاضر صنایع غذایی توانسته بازار خارجی نیز کسب کند که در نتیجه رقابت در بازار، نوآوری تولیدکننده ها بوده است، برعکس در خودرو به دلیل عدم رقابت در بازار و ارائه یارانه به تولیدکننده ها نتوانستیم زمینه تولید محصولات مناسب را فراهم کنیم. همچنین در بخش صنایع غذایی نیاز مردم اهمیت بالایی در رشد آن داشت، زیرا آخرین کالایی است که از سفره مردم حذف شود.

مسعود خوانساری با بیان اینکه شاخص های اقتصادی امسال با چالش های مواجه شده است، افزود: در سال گذشته 47 درصد صادرات به عراق، امارات و قفقاز صنایع غذایی بوده است، درحالی که امسال سال سختی بوده و سال آینده نیز همین روند ادامه خواهد یافت که باید این دوره را پشت سر بگذاریم.