علی اشرف منصوری گفت: در حال حاضر 22 درصد سبزیجات و سیفی جات کشور از طریق گلخانه ها تامین می شود. بر همین اساس وزیر کشاورزی نیز بخشنامه ای را ابلاغ کرده که حمایت از تولیدات سبزیجات و سیفی جات در فضای گلخانه ای انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس هیات مدیره شرکت شهرک های کشاورزی با اشاره به اینکه سطح گلخانه های کشاورزی در پایان برنامه ششم توسعه باید به 48 هزار هکتار برسد گفت: سطح گلخانه ها در ابتدای دولت امید 8 هزار هکتار بود و امروز به 15 هزار هکتار رسیده است.

علی اشرف منصوری با بیان اینکه در تولیدات گلخانه ای تولید 12 برابر فضای باز است، افزود: رشد سطح گلخانه ها در سال های گذشته نشان می دهد که سرمایه گذاری تمایل بیشتری برای تولیدات

علی اشرف منصوری در پاسخ به موج با بیان اینکه 2.6 میلیون تن سیفی جات در فضای گلخانه ای تولید می شود که بیشتر صادر می شود، گفت: 820 هزار تن از محصولات گلخانه ای با ارزش 300 میلیون دلار در سال 96 صادر شده و امسال 950 هزار تن تاکنون سیفی جات با ارزش 350 میلیون دلار صادر شده که هدفگذاری 500 میلیون دلار در سال است. در حال حاضر 22 درصد سیفی جات کشور از طریق گلخانه ها تامین می شود. بر همین اساس وزیر کشاورزی بخشنامه ای را صادر کرده که حمایت از تولیدات سبزیجات و سیفی جات در فضای گلخانه ای انجام شود.

 

او با بیان اینکه بهره بردار اگر به موقع پروژه ها را به موقع انجام بدهد سند مالکیت قطعی صادر خواهد شد، تصریح کرد: از سال 89 تنها سازمانی که مجوز صدور سند قطعی مالکیت برای واگذاری های اراضی کشاورزی را دارد شرکت شهرک های کشاورزی است.

او با بیان اینکه میزان واگذاری اراضی کشاورزی در سال های اخیر 7 برابر شده است، گفت: در حال حاضر 131 شهرک کشاورزی با بیش از 15000 هکتار عرصه در اختیار، آماده واگذاری به سرمایه گذاران در قالب فراخوان است. در 51 مورد از شهرک های کشاورزی واگذاری زمین برای احداث پروژه های کشاورزی انجام شده که 21 واحد آن در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی درباره تامین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران، گفت: در یکسال گذشته بیش از 1700 میلیارد تومان پرونده تسهیلات برای اجرای واحدهای تولیدی حوزه گلخانه، شیلات و طیور در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است که تاکنون حدود 885 میلیارد تومان آن مصوب و بیش از 165 میلیارد تومان به مرحله قرارداد رسیده است و سایر پرونده های باقی مانده از طریق متقاضیان و شعب برای اخذ تسهیلات در حال نهایی شدن است. 

او درباره فعالیت های این شرکت در توسعه آبزی پروری، گفت: تولید ماهی در قفس در دریای خزر و خلیج فارس و همچنین پرورش پرورش میگو در سواحل آبهای شمالی و جنوبی انجام شده است. به طوری که به همکاری ی سازمان شیلات ایران و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها حدود 30 هزار هکتار از عرصه ساحلی برای پرورش میگو در حال تکمیل مطالعات و فرآیند مستندسازی است و به زودی فراخوان جذب سرمایه گذار انجام می شود.

او با بیان اینکه در یکسال گذشته 11500 هکتار طرح تفصیلی انجام شده است، تصریح کرد: حدود 1550 هکتار عملیات زیرساخت شهرک ها انجام پذیرفته است که 38 برابر کل عملیات انجام شده در گذشته است.