رضوی گفت: در حال حاضر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی فرونشست زمین در تهران را در آستانه هشدار قرار داده است که بخشی از آن ناشی از برداشت بی رویه آب از طریق 13 هزار حلقه چاه پروانه دار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر اینکه نقاطی از تهران در حال فرونشست هستند، گفت: برای جلوگیری از آسیب سازه ها باید اقدامات جدی انجام شود. در واقع در همه جای دنیا رخ می دهد، اما در ایران به ویژه در تهران به دلیل استفاده بیش از حد تکیه بر آب های زیرزمینی فرونشست زمین بیشتر است.

رضوی با بیان اینکه فرو نشست زمین در تهران به آستانه هشدار رسیده است، افزود: پیشنهاد ما این است که برای مقابله با فرونشست ردیف بودجه ای ویژه در نظر گرفته شود، زیرا امروز در سازمان های مختلف به صورت موازی کار می کنند، این در حالی است که اگر تجمیع پژوهش ها انجام شود نتیجه بهتری خواهد داشت.

او با بیان اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی به طور متوسط بیش از 90 درصد و در تهران بیش از 60 درصد است، تصریح کرد: امروز اضافه برداشت از آب با وجود صدور پروانه وجود دارد، از این رو باید بازنگری در پروانه ها انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه وزارت کشاورزی باید در کشت محصولات آب بر دخالت حاکمیتی کند، گفت: متاسفانه برنج در استان اصفهان که با مشکل آب مواجه است کشت می شود، از این رو وزارت جهاد کشاورزی باید مقابله حاکمیتی با این روند انجام دهد.

او با بیان اینکه در رودخانه ها به ویژه تهران محلی برای ساخت و ساز تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر بخش قضایی و ثبت اسناد همراهی خوبی وجود داشته است، با این حال اگر به حریم رودخانه ها ورود جدی نکنیم آسیب های جدی بروز خواهد کرد.

رضوی با بیان اینکه طرح های ملی خوبی در زمینه تامین آب تهران انجام داده ایم، تصریح کرد: اگر فاینانس های برای بخش خصوصی انجام شود و تامین مالی پروژه ها به درستی انجام شود مشکلی در تامین آب نخواهیم داشت، اما اگر این اتفاق رخ ندهد در آینده در تامین آب بخش صنعت تهران با مشکل مواجه خواهیم بود.

او درباره تعرفه آب سدها به ازای هر متر مکعب گفت: تعرفه برای هر متر آب از سد کرج 408 ریال، از سد لتیان 408 ریال، از سد لار 567 ریال، از سد ماملو 942 ریال و از سد طالقان 605 ریال در نظر گرفته شده است که مشکلی در زمینه تعرفه وجود ندارد.

او با بیان اینکه در زمینه انتقال آب از سد طالقان بیشترین شود را برای کرج دارد، تصریح کرد: در زمینه انتقال آب پروژه های مختلفی را بررسی کرده ایم.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج، 

90 درصد برداشت بی رویه از چاه های پروانه دار

خانیکی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران در ادامه با اشاره به اینکه برداشت های بی رویه از آب های زیرزمینی تهران انجام شده است، گفت: در حال حاضر این مسئله نه تنها فرونشست و آسیب تاسیسات شهری را به همراه خواهد داشت، در بخش منابع خاکی نیز آسیب جدی بروز خواهد کرد.

او با بیان اینکه 12 هزار حلقه چاه پروانه دار وجود دارد، افزود: نزدیک به 33 هزار حلقه چاه بدون مجوز وجود دارد. مسئله این است که تعداد چاه های مجوز دار اگر چه کمتر است اما 90 درصد بیشتر از چاه های غیرمجاز مصرف می کنند، از این رو باید پروانه چاه ها باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند،زیرا پروانه زمانی صادر شده که در کشور منابع زیرزمینی کافی وجود داشته و امروز مشکل کم آبی وجود دارد.

او با اینکه در دشت ورامین هرسال 80 میلیون مترمکعب مصرف بیشتر از ورودی آب خان های منطقه است، گفت: در این منطقه مصرف آب از سفره های زیرزمینی است.

خانیکی با اشاره به اینکه بخش از پساب تصفیه شده در تهران به ورامین منتقل می شود، تصریح کرد: در حال حاضر خط دوم انتقال آب به زودی انجام می شود.

او با بیان اینکه 270 مورد آزادسازی رودخانه داشته ایم، گفت: در زمینه سند مالکیت نیز اقدامات خوبی انجام شده، به طوری که حومه رودخانه ها در کاداستر ثبت شده تا از صدور پروانه ساخت و ساز در این مناطق جلوگیری شود.

یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب تصفیه پساب

مومنی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه 27 طرح در حال اجرا هستیم، گفت: این طرح ها در زمینه تامین آب شرب، آب کشاورزی و آب منطقه ای انجام می شود.

او با بیان اینکه 57 تصفیه خانه در تهران وجود دارد، افزود: تا سال 1410 این تصفیه خانه می توانند یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده تامین کنند.

مومنی با اشاره به اینکه یکی از چالش های آب نبود بازار مناسب است، گفت: اگر مشکل بازار برطرف شود بخش خصوصی در زمینه تامین و تولید آب جدی تر ورود خواهند کرد.