برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری بانکها تصمیم گرفته اند مشتریان خود را که حساب پس انداز جاری باز کرده اند و دارای دسته چک از این بانک هستند، به صورت کامل و در 4 گروه مجزا، بیمه کند.

به گزارش خبرگزاری موج، خدمات بانکداری این روزها شکل و شمایل تازه ای پیدا کرده است، دیگر از خدمات کلاسیک و سنتی بانکداری کمتر خبری می شنویم و اخباری که درباره بانکداری منتشر می شود، بیشتر درباره تبدیل بانکها به یک نهاد «شراکت اقتصادی» با فعالان اقتصادی است. نهادی که در پی تضمین سلامت، امنیت و خاطرجمعی مشتریان خود است، این مشخصه تازه بانکداری در قرن 21 است: به دنیای بانکداری حمایتی خوش آمدید.

در این راستا باید گفت شاید برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری بانکها تصمیم گرفته اند مشتریان خود را که حساب پس انداز جاری باز کرده اند و دارای دسته چک از این بانک هستند، به صورت کامل و در 4 گروه مجزا، بیمه کند. گروه هایی که از بیمه عمر تا بیمه آتش سوزی منزل مسکونی را دربر می گیرد.

عموما بانکها و موسسات مالی در دادن دسته چک به مشتریان خود، می بایست طبق مقررات، عمل می کنند، چون چک وسیله ای است که این روزها نه فقط برای انتقال وجوه، بلکه برای تضمین معاملات کاربرد دارد و چون در شرایط فعلی اقتصاد، تلاطمات زیادی در بازار مشاهده می شود، اعتبار این ابزار گردش مالی و بانکی، کاهش یافته است، ولی بانک پارسیان تصمیم گرفته است با برخی روش های مشتری مدارانه، اعتبار این وسیله را به صاحبان آن برگردانده و با در نظر گرفته خدمات بیمه ای رایگان به دارندگان سپرده قرض الحسنه جاری حقیقی با دسته چک پارسیان، تنوع خدمات خود را افزایش دهد.

بیمه های متنوعی که برای دارندگان دسته چک پارسیان در نظر گرفته شده، عبارتند از بیمه درمان تکمیلی، بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی که در ادامه این گزارش به صورت مفصل درباره آنها می خوانید.

 

تسهیلات و پوشش بیمه برای دارندگان دستگاه های کارت خوان

بانک پارسیان برای تشویق فعالان اقتصادی به دریافت دستگاه کارتخوان و استفاده از روشهای نوین تجارت الکترونیک، برای کسانی که دستگاه های کارت خوان متعلق به این بانک را در اختیار بگیرند نیز تسهیلاتی از جمله دارا شدن رایگان بیمه در نظر گرفته است.

در این طرح، بسته پذیرندگان بانک پارسیان ویژه دارندگان دستگاه های کارتخوان اجرایی می شود که شامل بهره مندی از تسهیلات با نرخ ترجیحی، دریافت خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه آتش سوزی رایگان ویژه پذیرندگان می شود.

در این طرح، پذیرندگان بانک پارسیان که دارای دستگاه کارتخوان این بانک هستند، در مقابل هزینه های درمانی مورد حمایت بیمه ای قرار گرفته و از سوی دیگر منزل مسکونی آنها نیز به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

همچنین این گروه از فعالان اقتصادی می توانند از تسهیلات بانک پارسیان با نرخ ترجیحی بهره مند شوند که طبیعی است در شرایط فعلی بازار، پشتوانه مهمی برای کسب و کارهای خرد به شمارمی رود.

 

خدمات نوین بانکداری با تضمین دارایی و سلامت مشتریان

بانک پارسیان با استفاده از نظریات جدید بانکداری در عرصه اقتصادی امروز، به این نتیجه رسیده است باید مشتریان خود را در مقابل صدمات و بلایای مختلف، بیمه کرده و سلامت آنها را مورد تضمین قرار دهد تا علاوه بر آنکه در صورت بروز سانحه، چرخه اقتصادی کشور کمتر آسیب می بیند، مشتریان نیز ارتباط مالی خود را با این بانک به صورت مستمر تداوم خواهند بخشید.

در این راستا، طرح های نوین بیمه مشتریان، خدمت نوینی است که از سوی گروه مالی پارسیان به پاس همراهی و وفاداری مشتریان گرانقدر ارائه می شود. دراین طرح ها مشتریان بانک پارسیان که دارای دسته چک پارسیان هستند یا از دستگاه های کارتخوان این بانک استفاده می کنند به صورت رایگان و با شرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی و بیمه آتش سوزی منازل مسکونی شرکت بیمه پارسیان قرار می‌گیرند.

هر یک از مشتریان بانک پارسیان در صورتی که دارای دسته چک پارسیان یا دستگاه کارتخوان این بانک باشند، ساختمان و تاسیسات منازل مسکونی آنان تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهد گرفت. همچنین این مشتریان از خدمات بیمه درمان تکمیلی بیمه پارسیان بهره‌مند خواهند شد که جزییات آن در ادامه بیان می شود:

بیمه درمان: جبران هزینه های بیمارستانی

پیش از این، بانک پارسیان ، مشتریان خود را که دارای سپرده گذاری بلند مدت ریالی و ارزی یکساله بودند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار می داد. هم اکنون چتر بیمه ای بانک پارسیان بر سر دو گروه دیگر از مشتریان گسترده شده است که شامل دارندگان دسته چک پارسیان و پذیرندگان دستگاه کارتخوان این بانک می شود.

این مشتریان با شرایط  و تهعدات، شـخصا تحـت پوشـش بیمـه هزینـه هـای بیمارسـتانی قرار می گیرند.

 

بیمه آتش سوزی منزل مسکونی مشتریان

در ایـن طـرح سـاختمان و تاسیسـات واحـد مسـکونی مشتریان حقیقی بانک پارسـیان که دارای حساب جاری و دسته چک پارسیان هستند یا از مشتریانی به حساب می آیند که دستگاه کارت خوان این بانک را در اختیار دارند، بـه صـورت رایـگان تحت پوشـش بیمـه آتـش سـوزی بیمه پارسـیان قـرار مـی گیرند.

خطـرات تحـت پوشـش در ایـن بیمـه نامـه، آتـش سـوزی، صاعقـه و انفجـار است. پرداخـت خسـارت تـا سـقف مشخص شده در تعهد بانک پارسیان در روز قبـل از حادثـه انجام می شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این طرح اثاثـه و لوازم منزل مسـکونی مشتریان محترم بانک را تحت پوشش قرار نمی دهد.

لازم است بیان شود در صـورت بـروز خسـارت احتمالـی، دارنـده حسـاب جاری یا پذیرنده دستگاه کارتخوان بایـد مالـک و یـا مسـتاجر منـزل مسـکونی حادثـه دیـده به صورت رسـمی (دارای سـند و یـا اجـاره نامـه معتبـر) باشد و پرداخت خسارات ناشی از این بیمه، تنها در مقابل ارائه اسناد رسمی و تایید کارشناسان بانک قابل اجرا است.

منزل مسـکونی صاحبان حساب و مشتریانی که دارای حساب بانکی مشـترک است (مشـروط بـر آنکـه سـهم وی از حساب مشـترک به حداقل مورد نظر بانک برسد) تا سقف 50 درصد از سـهم سـپرده وی و حداکثـر تا مبلـغ عنوان شده در قرارداد بیمه تحت پوشـش بیمه نامه آتش سـوزی قـرار خواهد گرفـت. (وکلای سـپرده گـذاران تحت پوشـش نخواهنـد بود و طـرح مختص صاحبـان سـپرده است.)

 

بیمه عمر و بیمه حوادث دارندگان دسته چک پارسیان

همگی ما تصویری از آینده را در ذهن خود تجسم می کنیم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست می درخشد. آنچه ما را در رسیدن به این هدف کمک می کند دسترنج و تلاش در طول سالیانی است پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده در ذهن داریم تضمین می کند. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

امروزه بیمه های عمر در صنعت بیمه دنیا انواع فراوانی دارد و هر یک از این انواع کاربردهای به خصوصی دارد. در کل بیمه‌گزار با داشتن این بیمه در صورت حیات از مزایای متنوعی بهره‌مند می‌شود و اگر هم فوت کند، خانواده و ذی‌نفعان او شامل مزایا و حمایتهای مالی مختلفی می‌شوند.

غالبا قراردادهای بیمه عمر قراردادهای طولانی‌مدت بیمه گذار و بیمه شده هستند و می‌توانند تا 30 سال هم به طول بینجامند. بنابراین کسی که بیمه‌گزار بیمه عمر می‌شود تا مدت طولانی از پوشش‌های این بیمه برخوردار است و پس از آن نیز حتی می‌تواند از مزایای سرمایه‌گذاری در بیمه عمر استفاده کند.

بانک پارسیان همراستا با اهداف بلند مدت خود در توجه و تکریم مشتریان، طرح رایگان بیمه عمر دارندگان حسابهای جاری و دسته چک پارسیان را به اجرا درآورند تا به تعهد بلند مدت خود در مشتری مداری، تاکید مجدد کند. در این طرح، دارندگان حسابهای جاری و دسته چک بانک پارسیان از مزایای بیمه عمر در طول دوران فعالیت با دسته چک پارسیان برخوردار می شوند.

همچنین بیمه حوادث دارندگان حسابهای جاری بانک پارسیان هم دستاورد تازه ای است که امکان برخورداری از حمایتهای مالی و قانونی را برای این مشتریان فراهم می کند. تنوع بیمه حوادث در صنعت بیمه امروزه به اندازه ای زیاد است که برای هر یک از شاخه های بیمه حوادث، به صورت تخصصی، خدمات ویژه ای در نظر گرفته شده که جزییات آن را می توانید از شعب بانک پارسیان سئوال کنید.