محمد اسلامی گفت: هواپیمایی ایران پیش از این تحریم شده بود و محدودیت ها تنها مربوط به ماهان نیست و به سازمان هواپیمایی آلمان پاسخ داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از آزاد راه همت_کرج گفت: این پروژه به کاهش ترافیک این مسیر کمک می کند و در حال حاضر پیشرفت خوبی داشته و سال آینده به بهره برداری داری می رسد و پروژه کنارگذری نیز به صورت مشارکت با استانداری البرز، شرکت توسعه زیرساخت و شهرداری کرج انجام خواهد شد.

محمد اسلامی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره واکنش به تحریم ماهان از سوی آلمان گفت: تحریم هواپیمایی ایران پیش از این از سوی دولت تروریست پرور آمریکا انجام شده و تنها مربوط به ماهان نبوده بلکه شرکت های هواپیمایی دیگر نیز تحریم شده است، با این حال به نامه سازمان هواپیمایی آلمان که اتهاماتی علیه ایران مطرح شده بود توسط سازمان هواپیمایی ایران پاسخ داده شده است.