امامی گفت: با توجه به اینکه 4 هزار شرکت فناوران در ایران فعال هستند و سالانه 35 هزار نفر در رشته های مرتبط با فناوری در ایران فراغ التحصیل می شوند همکاری ایران با عراق می تواند به یک میلیون شغل ختم شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیته نرم افزار نظام صنفی رایانه در نشست با وزیر ارتباطات عراق با اشاره به اینکه 300 میلیون دلار گردش مالی شرکت های نرم افزاری ایران در سال است، گفت: در حال حاضر پیش بینی می شود سال آینده شرکت های که در زمینه بازی فعالیت می کنند 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشند.

امامی با تاکید بر اینکه شرکت های ایران در بخش های مختلف بازار حضور دارند، تصریح کرد: شرکت های ایرانی با توجه به نیاز بازار نرم افزار ها را بومی کردند و همکاری گسترده ای با سازمان های دولتی دارند.

او با بیان اینکه شرکت های ایرانی با استفاده از توانمندی داخلی نرم افزارهای خارجی را پیاده سازی کرده اند، اظهار کرد: در قرن 21 شرکت ها بدون مدیریت فرایندی به موفقیت دست پیدا نمی کنند، از این رو نرم افزارها در تسهیل و بازبینی فرایندها موثر هستند.

رییس کمیته نرم افزار نظام صنفی رایانه با تاکید بر اینکه کار گروه های مختلفی در زمینه نرم افزار فعال هستند، گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در حوزه آی تی فعال هستند که سالانه 35 هزار نفر در رشته های مرتبط با آی تی فارغ التحصیل می شوند و 4 هزار شرکت موثر در این بخش فعالیت می کنند، از این رو همکاری ایران و عراق در زمینه فناوری می تواند به ایجاد یک میلیون شغل ختم شود.