وزیر راه و شهرسازی گفت: باید شهرهای جدید به صورتی طراحی شود که در مسیر توسعه تمدن باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، محمد اسلامی در جلسه بررسی مسائل شهرهای جدید در شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید در دیدار با هیئت مدیره شهرهای جدید کشور ضمن قدردانی از فعالیت مدیرعاملان شرکت‌های عمران در شهرهای جدید اظهار کرد: اجرای برنامه‌های این شرکت‌ها صد در صد مورد حمایت وزارت شهرسازی خواهد بود و مهم این است که کارها به دست اهلش سپرده شود.

وی با بیان اینکه سلامت اداری باید در شرکت‌ های عمران حاکم باشد، ادامه داد: اتفاق مهمی که از عملکرد شرکت‌های عمران باید دیده شود اعتماد عمومی به این شرکت‌ها است و این امر منجر به رشد و توسعه شهرها خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عمل نکردن به قولی که به مردم می دهیم افت بزرگی است، تصریح کرد: باید قول سنجیده بدهیم چرا که ما مهندسی عمل می کنیم و اهل حساب و کتاب هستیم.

وی با بیان اینکه احداث 400 هزار واحد مسکونی تعیین شده از سوی رییس جمهور 200 هزار مورد بسته به فعالیت شرکت‌های عمران است، تصریح کرد: این کار لبیکی به امید آفرینی برای مردم است و باید با الگوهای جدید و شیوه‌های جدید کمک کنیم مسکن مناسب و ارزان عرضه شود.

بهارستان

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هویت بخشی به شهرهای جدید امری ضروری است، گفت: باید کاستی‌های دیگر شهرها در شهرهای جدید برطرف شود و به همه موضوعات به ویژه ضوابط ساخت و ساز، معابر، دسترسی‌ها و ... در این شهرها مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: ما سازنده و فروشنده ملک نیستیم، ملک را سازنده می سازد و ما نظارت می کنیم کیفیت‌های استاندارد رعایت شود و شناسنامه‌‌های ساختمان برگرفته از آیتم‌های خاص نظارتی باشد.

اسلامی افزود: استفاده از فرهنگ و تمدن ایرانی در راه‌اندازی شهرهای جدید بسیار جذاب است، ادامه داد: باید شهرهای جدید به صورتی طراحی شود که در مسیر توسعه تمدن باشد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص دسترسی‌های شهری گفت: در حال حاضر شهرهایی مانند بهارستان در بحث تی اُ دی پیشتاز هستند و باید کاری کنیم که دسترسی‌ها برای همه اقشار فراهم شود و بافت شهرها به سمت توسعه هنجارها حرکت کند.