مهدی هدایتی گفت: در حال حاضر 90 درصد پروژه های پردیس با 70 درصد پیشرفت در حال انجام شد و افزایش قیمت دلار باعث کندی اجرای پروژه ها شد که با بخش نامه ای جدیدی که برای تامین اعتبار برای تسریع در تکمیل پروژه ها انجام شد به زودی 10 هزار واحد جدید مسکن مهر پردیس تحویل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیر عامل شهر جدید پردیس در نشست ستاد خبری وزارت راه و شهرسازی در حاشیه نمایشگاه بین المللی مسکن گفت: در دهه فجر هزار میلیارد تومان پروژه در شهر جدید پردیس کلنگ زنی خواهد شد.

مهدی هدایتی با بیان اینکه تمام اراضی که امکان واگذاری داشت در بودجه پیش بینی شده است، افزود: برنامه ما این است که بخش عمده ای از پروژه ها تا  پایان سال آینده به مالکان تحویل داده شود.

هدایتی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره پروژه های ناتمام مسکن مهر پردیس گفت: در حال حاضر 90 درصد پروژه های پردیس با 70 درصد پیشرفت در حال انجام است و افزایش قیمت دلار باعث کندی اجرای پروژه ها شد که با بخشنامه ای جدیدی که برای تامین اعتبار برای تسریع در تکمیل پروژه ها انجام شد به زودی 10 هزار واحد جدید مسکن مهر پردیس تحویل خواهد شد.