ایزدی گفت: در حال حاضر جمعیت منطقه 22 تهران بیشتر از سقف تعیین شده در طرح تفصیلی بوده و فردا برای افزایش حدود جمعیت منطقه از 300 هزار به 580 هزار یا اجرای برنامه دیگر تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در نشست خبری معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی برای پلاسکو یک مصوبه داشت، گفت: طرحی که در این زمینه کمیسیون ماده 5 رفته است و بر مبنای تصمیم شورای عالی شهرسازی برگزاری مسابقه در ساخت مجموعه بوده است که باید با طرح تفصیلی انطباق داشته باشد و محدودیتی برای صدور مجوز از سوی شهرداری وجود ندارد.

ایزدی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت تعیین تکلیف طرح تفصیلی منطقه 22 گفت: در شورای شهرسازی وظیفه ما مراقبت از قوانین است و به دنبال این هستیم که ساختار طرح جامع حفظ شود. در منطقه 22 ظرفیت منطقه نزدیک به 300 هزار نفر بوده که تا امروز 450 هزار نفر مستقر شده و فردا در جلسه شورای عالی شهرسازی به این موضوع رسیدگی می شود که ممکن است سناریوهای متفاوتی در همچون ظرفیت 580 هزار نفری برای منطقه در نظر گرفته می شود. 

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه زمین های معوضی برای تعاونی های 33 گانه در نظر گرفته است، گفت: بنابراین تنها اراضی برای واگذاری به تعاونی زیتون در نظر گرفته شده و قرار نیست به وسط شهر پردیس اضافه شود.