نوسانات قیمت دلار کانادا در آذر ماه 1397 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات  قیمت دلار کانادا  در آذر ماه 1397 مشخص شد که نمودار آن به شرح زیر است:

دلار کانادا آذر