نوسانات قیمت پوند در آذر ماه 1397 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات  قیمت پوند  در آذر ماه 1397 مشخص شد که نمودار آن به شرح زیر است:

پوند آذر