شهباز حسن پور بیگلری گفت: در شرایط کنونی تنها 5 درصد از اقتصاد در اختیار تعاونی ها قرار دارد و دولت باید رویکرد خود را در این زمینه تغییر دهد، چراکه امروز نه‌تنها در بدنه دولت بنگاه‌داری رخ می دهد بلکه بانک‌های دولت تسهیلات لازم را به بخش‌های مولد اقتصاد ارائه نمی دهند و تنها در سود سپرده گذاری باهم رقابت می کنند.

رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر در مسائل بازار دخالت دارد، گفت: در حالی که اصناف باید در بخش بازار فعال شوند، دولت سهم عمده ای از تصمیم گیری های بازار را در اختیار خود دارد و این موضوع کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، زیرا شهید بهشتی تعاون را یک اصل در اقتصاد می دانست و از آنجایی که در شرایط کنونی تنها 5 درصد از اقتصاد در اختیار تعاونی ها قرار دارد، از این رو دولت باید رویکرد خود را در این زمینه تغییر دهد.

 شهباز حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه سهم تعاونی ها در اقتصاد باید به 25 درصد برسد، تصریح کرد: امروز مشکل اقتصاد کشور اینجاست که بانک های بخش خصوصی و دولتی باید با هم در زمینه ارائه تسهیلات به بخش های مولد رقابت کنند نه اینکه در زمینه سود سپرده گذاری که اثر آن چیزی جز تورم نیست.

او با نگاهی به مشکلات بنگاه داری در بدنه دولت گفت: معتقدم امروز باید بسیاری از این بنگاه های دولتی ازجمله شستا باید به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با نگاهی به وعده های وزرای اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر باید سرمایه در گردش واحدها ی تولید تامین می شود تا مانع از بیکاری نیروهای انسانی این بنگاه ها شوند و با اجرای استمهال وام بانک ها بخشی از فشار تحریم ها روی این بنگاه ها را کاهش دهند.