مهندس تولائیان افزود: حوزه معاونت بهره برداری در راستای سیاست های کارخانه و با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل سخت کوش خود، همواره سعی در تحقق اهداف تولید داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، حوزه معاونت بهره برداری ذوب آهن اصفهان با همکاری سایر بخش های شرکت ، تولید 225658  تن چدن را طی آذرماه (با دو کوره بلند) محقق نمود که این میزان، بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره بلند شماره یک در سال 94 به شمار می رود.

مهندس تولائیان با اعلام این خبر گفت: حوزه معاونت بهره برداری در راستای سیاست های کارخانه و با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل سخت کوش خود، همواره سعی در تحقق اهداف تولید داشته است.

وی افزود : حوزه معاونت بهره برداری باتوجه به شرایط سال های اخیر که کوره بلند شماره یک متوقف بوده است و فقط کوره بلندهای شماره 2 و 3 در مدار تولید قرار دارند و همچنین باتوجه به محدودیت های اخیر تأمین مواد اولیه مورد نیاز، با افزایش سطح بهره وری و راندمان و با تلاش و کوشش پرسنل سخت کوش نسبت به افزایش میزان تولید اقدام نموده است.  

معاون بهره برداری شرکت تصریح کرد : در همین راستا این حوزه بر اساس گزارشات ماهیانه عملکرد موفق به تولید 225658  تن چدن طی آذرماه (با دو کوره بلند) گردید که این مقدار بهترین تولید ماهیانه پس از توقف کوره بلند شماره یک در سال 94 می‌باشد.

شایان ذکر است در ماه گذشته ، تلاشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با تولید 8965 تن چدن ، رکورد تولید روزانه چدن با دو کوره بلند را ثبت نمایند و پاییز طلایی را برای شرکت رقم بزنند.