محمد اسلامی گفت: در حال حاضر صندوق حمل و نقل با پشتوانه قانونی و با هدف توسعه این بخش مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت حمل و نقل، رانندگان و راهداری با بیان اینکه قشر رانندگان در تمام دوران انقلاب نقش خود را به نحو احسن انجام داده اند، گفت: در سال 62 به فرمان امام لبیک گفتند و نشان دادند در خدمت انقلاب و جامعه بوده اند، برنامه امشب نیز برای این بزرگواران است و امشب قصد داریم شنونده مطالبات آن ها باشیم.

محمد اسلامی با اشاره به اینکه اساسنامه صندوق حمل و نقل مصوب شده است، افزود: از طریق قانون یک پشتوانه عملی برای توسعه زیرساخت و سامانه حمل و نقل فراهم خواهد شد که هدف آن توسعه حمل و نقل است.