رضا حسینی گفت: در حال حاضر این آزمایشگاه با شناسایی دانش فنی روز و انتقال آن به آزمایشگاه داخل کشور به دنبال توسعه و داخلی سازی آن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، مدیرعامل شرکت مکانیک خاک در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل گفت: این شرکت کاملا دولتی است که در تمام مناطق حضور دارد و پروژه ها مستقر می شوند. در واقع این شرکت ضمن انجام آزمایشگاه ها تجربیات خود را در اختیار همکاران قرار می دهد و با سازمان استاندارد در زمینه تدوین استاندارد ها همکاری می کند.

سید رضا حسینی با بیان اینکه آخرین آزمایش های روز دنیا را عملیاتی می کنیم، افزود: یکی از برنامه های ما انتقال دانش فنی جدید به داخل کشور است تا در اختیار آزمایشگاه های استانی قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه مشخصات مهندسی راه های کشور در سامانه وارد می شود، اظهار کرد: در واقع ما اطلاعات درباره چگونگی نگهداری راه ها را برای سازمان راهداری کشور تامین می کنیم. این سامانه کمک می کند تا داده ها در اختیار سازمان های مختلف می گیرد.