پرهیزگار گفت: در حال حاضر سازمان هواشناسی در دو بخش خدمات هواشناسی به بخش کشاورزی و مدیریت بحران فعالیت می کند که در سه سال گذشته تنها برای بخش کشاورزی 3 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه ارزیابی که در 21 استان انجام شده است، گفت: در سه سال گذشته سازمان هواشناسی با ارائه خدمات مختلف در بخش کشاورزی بیش از 3 هزار میلیار تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

پرهیزگار با بیان اینکه یکی از کارهای  سازمان هواشناسی در بخش مدیریت بحران، احیای پژوهشگاه ها بوده که در دوره قبل کنار گذاشته شده بودند، افزود: برای نمونه پژوهشگاه سیل براساس روان آب ها هشدار سیل می دهند.

او با تاکید بر اینکه مرکز ملی خشکسالی نیز در کشور احیا شده است، تصریح کرد: این مرکز اطلاعات مهمی در زمینه خشکسالی در اختیار مسئولان قرار دهد. حتی در مرکز ملی گرد و خاک میزان کمی گرد و خاک را تعیین می کند که امروز نامه نگاری انجام شده که به مرکز منطقه ای گردو خاک در غرب آسیا شود.