رحمت الله مهابادی گفت: در حال حاضر افزایش پرواز به فرودگاه های کوچک یا نسل سوم در دستور کار است که می تواند گامی در جهت توسعه خدمات به شهرهای کمتر برخوردار باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به این علی رغم تحریم ها صنعت هوایی کشور در شرایط خوبی قرار داریم، گفت: از نظر بهسازی و توسعه زیرساخت ها در 4 دهه گذشته در بهترین وضعیت قرار داریم. 

رحمت الله مهابادی افزود: امروز عملیات بهره برداری رادار بومی آغاز شد، همچنین سامانه برج مراقبت پرواز که توسط شرکت ناوبری ساخته شده به زودی بهره برداری می شود و عملیات نصب رادار پیشرفته آسمان تهران در حال انجام است.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت فرودگاه های کوچک کشور و اینکه چه تعداد از آنها فعال هستند، گفت: درمورد فرودگاه های کوچک با دو موضوع روبرو هستیم، نخست اینکه سازمان هواپیمایی چند سال پیش اعلام کرد که مردم در هر صد کیلومتر می توانند به فرودگاه دسترسی داشته باشد بنابراین ضرورتی برای احداث فرودگاه جدید وجود ندارد که در برنامه ششم نیز بر همین موضوع تاکید شده است، در واقع ایجاد فرودگاه های کوچک یا نسل سوم برای ایجاد عدالت در کشور است که هزینه ساخت پایینی دارند و می تواند با سرمایه های مردمی ساخته شود.

او درباره هوشمند سازی فرودگاه ها گفت: در سه سال گذشته از فرصت پسا برجام برای نوسازی زیرساخت ها استفاده کرده ایم و سال آینده استفاده از فناوری را در دستور کار قرار می دهیم و این به معنی این نیست که پیش از این اقدام جدی در این زمینه رخ نداده است.در یک سال گذشته نیز پرواز در برخی شهرهای مناطق کمتر برخوردار افزایش یافته که نشان دهنده تاثیر تقاضا بر پروازها است و این موضوع خیلی تابع تحریم ها نبوده است.