دژپسند گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات کشور رسوب کالا در گمرک است که بخش خصوصی می تواند در این زمینه کمک کند و مسئولان گمرک درباره مسائل نیز باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه خصوصی سازی متفاوت از واگذاری است، گفت: در حال حاضر ضمن اینکه باید خصوصی سازی انجام شود واگذاری نیز ادامه داشته باشد.

دژپسند با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز کشور رسوب کالا در گمرک است، افزود: در حال حاضر برای واردات مواد اولیه و قطعات و کالاهای یدکی فرش قرمز رد می کنیم، اما باید برای جلوگیری از واردات غیرمجاز باید چشم عقاب داشته باشیم و در این زمینه بخش خصوصی می تواند کمک کند و سراغ مسئولان بروند و اگر مشکلی وجود داشت من گمرک را مورد سوال قرار خواهم داد.

او با تاکید بر اینکه دولت سالم به نفع بخش خصوصی است، تصریح کرد: در این زمینه از بخش خصوصی خواهش می کنم در ایجاد یک محیط شفاف و بالنده داشته باشیم و هدفگذاری های اشتباه نیز نداشته باشیم. این روند وقتی حاصل می شود که تخریب همدیگر را نداشته باشیم و بخش خصوصی و دولت را متفاوت از یکدیگر ندانیم.