دژپسند گفت: معتقد هستم ثبات بازار ارز در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صادرات ایران بر پایه واردات بوده و روند ثبات ارزی کمک می کنند بخش خصوصی چشم انداز را ترسیم کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه پیشنهادیم به مجلس و دولت، گسترش گفتگو با بخش خصوصی است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در شرایط نرمال همکار دولت است و در زمان تحریم در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارد که در این شرایط باید به یاری دولت و اقتصاد کشور بیاید.

دژپسند با بیان اینکه بهترین راهکار اقتصادی ایران همکاری با بخش خصوصی است، افزود: برای نمونه کشور چین برای همکاری با ایران موضع گیری داشت که در این زمینه جلساتی با هیات رییسه اتاق ایران و چین داشتیم که بسیار موثر بود و امیدواریم روابط ایران و چین بهتر از گذشته شود.

او با اشاره به اینکه دولت بسته ارزی در ابتدای سال ابلاغ کرده است، اظهار کرد: همیشه می توان به دیکته های که نوشته می شود ایراد وارد کرد و در ادامه بعد از جلساتی که با بخش خصوصی در بانک مرکزی داشتیم تغییراتی داشت که برخی بخش خصوصی گفتند دولت عقب نشینی کرد در حالی که این موضوع تعامل است.

دژپسند با بیان اینکه شرایط بازار ارز بهتر شده است، گفت: عرضه روز گذشته در بازار نیما 60 میلیون یورو بود که بیشتر از برآوردها بوده است. من معتقدم که باید بازار ارز با ثبات باشد زیرا صادرات ایران بر پایه واردات است. از این رو با تغییرات مستمر در قوانین و مقررات باید به سمتی حرکت کند که ثبات ایجاد کند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ثبات کمک می کند بخش خصوصی چگونه حرکت کند، گفت: ضمن احترام به رسانه ها که معتقدم رکن چهارم دموکراسی هستند و گفته ام اگر رسانه فساد منتهی به محکومیت در وزارت اقتصادی را افشا کنند به آنها جایزه خواهم داد، با این حال معتقدم در تعامل بین دو طرف نیاز نیست به رسانه ها کشیده شود و ابزارهای دیگری برای تعامل است. البته باید توجه داشت ممکن است دو طرف به صدرصد رضایت نرسند، اما به یک نقطه ای مشترک برسند که بر مبنای برد-برد باشد.