شافعی گفت: در حال حاضر جامعه به توسعه و اشتغال نیاز دارد و تا زمانی که رانت خواری وجود دارد و برنامه ای با همکاری بخش خصوصی و نخبگان تدوین نشود توسعه بدست نمی آید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس اتاق ایران در نشست با حضور وزیر اقتصاد و هیات نمایندگان با اشاره به اینکه دولتمردان اگر به دنبال توسعه هستند به دنبال تدوین برنامه با همکاری نخبگان و بخش خصوصی باشند، گفت: در حال حاضر رانت خواری بلای جان اقتصاد کشور شده است و بارها اعلام کرده ایم نظام بانکی باید اصلاح شود و صورت های مالی بانک ها ارائه و ضوابط بانک مرکزی در بانک ها اجرا شود.

شافعی با اشاره به اینکه هزینه خسارت موسسه های مالی از جیب مردم می رود، افزود: بخش های نامولد اقتصادی کشور هنوز در حال فرار مالیاتی هستند و آن هایی که بر خوان مردم نشسته اند حاضر نیستند مالیات خود را پرداخت کنند. 

او با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر با وجود ظرفیت های خوب در حال از دست دادن فرصت ها هستیم. امروز بخشی از تولید کشور رقابتی شده و صادرات زمینه حضور در بازارهای جهانی پیدا کرده است اما بسیار دردناک است که در حال از دست دادن فرصت ها هستیم. ما باید در مقابل تحریم تسهیلات را اضافه کنیم در حالی که مغایر آن عمل شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هیچکدام از مکاتبات بخش خصوصی پاسخ داده نشده است، تصریح کرد: همچنان امیدواریم حرکت متفاوتی در اقتصاد کشور داریم.