هادی مدقق گفت: تاکنون دولت اقدامات خوبی در زمینه مدیریت مصرف انرژی انجام داده اند اما نیازمند ورود بخش خصوصی و کسب و کار های جدید در این بخش است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مجری طرح مدیریت مصرف انرژی در همایش هوشمند سازی مصرف انرژی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی برای ایجاد زیرساخت های هوشمند سازی ایجاد شده است، گفت: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در ایجاد زیرساخت های ارتباطی همکاری داشته ایم و تلاش زیادی برای ایجاد امنیت سایبری طرح انجام شده است که در نوع خود بی نظیر است.

هادی مدقق با تاکید بر اینکه تاکنون 280 هزار کنتور هوشمند تاکنون نصب شده است، تصریح کرد: تا شروع پیک مصرف برق در سال آینده 120 هزار کنتور هوشمند نصب شده است.

او با تاکید بر اینکه به دنبال حذف قبض های کاغذی هستیم، تصریح کرد: در ملاحظات مخابراتی مطالعات انجام شده که در یک مقطعی به تکنولوژی« آی او تی» تغییر وضعیت خواهیم داد که در مقطع کنونی هنوز از نظر اقتصادی به صرفه نیست.

او با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای توسعه شبکه هوشمند سازی باید در دستور کار قرار گیرد: تاکنون دولت سرمایه گذاری خوبی در بخش هوشمند سازی انجام داده است، اما کافی نیست و بخش خصوصی و کسب و کار های جدید باید ورود کنند.