هادی قوامی گفت: در بودجه 97 بر اشتغال و رونق تولید تاکید شده و حتی دریافت اعتبار از صندوق توسعه ملی برای ارتقای این بخش ها در نظر گرفته شده، اما تاکنون گزارشی از وزارتخانه های مرتبط ارائه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با موج با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر تبصر 18 بودجه 97 بر اجرای برنامه اشتغالی و کمک فنی و اقتصادی به واحدهای صنعتی تاکید دارد، گفت: براساس این بند نزدیک به 20 درصد از اعتبارات عمرانی که شامل 12 هزار میلیارد تومان است باید برای توسعه این بخش بکار گرفته می شد.

هادی قوامی با اشاره به اقداماتی که وزارتخانه ها باید در زمینه توسعه اشتغال و رونق اقتصادی انجام می دادند، افزود: طبق قانون بودجه 97  قرار بوده چند وزارتخانه مرتبط با فعالیت های اقتصادی هرکدام 3 تا 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی اعتبار دریافت کنند تا در این زمینه فعالیت کنند، البته تا امروز اقدام قابل توجهی در قالب گزارش ارائه ای نکرده اند.

وی با نگاهی به دیگر طرح های که در زمینه اشتغال و تولید در حال اجرا است، تصریح کرد: طرح اشتغال و بیکاری از صندوق توسعه ملی که در اختیار چند بانک قرار گرفته در حال اجرا است که بر مبنای آن 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته تا اشتغال در مناطق روستایی توسعه یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نظارتی که مجلس بر این مقوله دارد، گفت: در این باره گزارش نظارتی تهیه کرده ایم که جلسه آن در هفته گذشته برگزار شده و در آن گزارشی از عملکرد بندهای اشتغالی بودجه 97 ارائه شده است.