قیمت سکه تمام بهار آزادی در جریان معاملات امروز (دوشنبه ۱9 آذرماه) با کاهش رو به رو بود و به سه میلیون و 740 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج،  در جریان معاملات امروز (دوشنبه ۱9 آذرماه) قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 40 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته همراه بود و به سه میلیون و 740 هزار تومان شد.

ضمن اینکه نیم سکه امروز در بازار آزاد یک میلیون و 870 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 80 هزار تومان و سکه یک گرمی 645 هزار تومان شد.