محمد صادق زاده گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم ها سرمایه گذاری از بخش خارجی به سمت داخلی سوق پیدا کرده که وزارت نیرو مشوق های لازم را برای آن ها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس سازمان انرژی تجدید پذیر با اشاره به اینکه منابع تجدید پذیر محیط زیست را آلوده نمی کنند، گفت: انرژی تجدید پذیر نیازمند مصرف آب و برق نیست و مردم در دو سال گذشته سرمایه مردم در انرژی های تجدید پذیر بکار گرفته شده است که همراه با اشتغالزایی بوده است و بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته کشور بوده و این بسیار ارزشمند بوده است.

محمد صادق زاده با بیان اینکه دو هزار نیروگاه خورشیدی تاکنون به بهره برداری رسیده است، افزود: تا پایان سال هزار واحد نیروگاه مقیاس کوچک به بهره برداری برسد 

او با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه بزرگ مقیاس نیر به 670 مگاوات رسیده ایم، تصریح کرد: 90 نیروگاه بزرگ مقیاس در این بخش در حال اجرا و پیشرفت هستند.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به دلیل تحریم جهت جذب سرمایه گذاری در پروژه ها تغییر مسیر بده، تصریح کرد: درواقع امروز جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی افزایش یافته است که از نظر حجم کوچک اما از نظر تعداد زیاد هستند و این کمک می کند تا روند زیرساخت سازی در صنعت برق ارتقا یابد.

او با تاکید بر اینکه هر مصرف کننده باید یک تولیدکننده باشد، تصریح کرد: در حال حاضر اینترنت اشیا در کشور توسعه یافته و مصرف کننده ها می توانند در انرژی تجدید پذیر تولیدکننده باشد، از این رو قیمت برق برای واحدهای بزرگ مقیاس را 320 تومان می پردازد و از  نیروگاه های کوچک تجدید پذیر 800 تومان می پردازد و توجیه این موضوع این است که به ایجاد زیرساخت هوشمند کمک می کند.

صادق زاده با تاکید بر اینکه در اصلاحیه لایحه بودجه97 درباره 8 درصد عوارض برق تصویب شده تلقی کرده است، گفت: حتما این منابع باید صددرصد اختصاص یابد. همچنین طبق برنامه تا پایان سال 1280 میلیارد تومان عوارض برق باید به خزانه واریز شود که تاکنون 580 میلیارد تومان انجام شده و تاکنون 420 میلیارد تومان به برق روستایی اختصاص یافته است.

رییس سازمان انرژی تجدید پذیر با اشاره به اینکه هدفگذاری برای رشد انرژی های تجدید پذیر 40درصد است، تصریح کرد: سال گذشته رشد این بخش 70 درصد بوده است و از آنجایی که این صنعت نوپا هست در ابتدا رشد بسیار بالا است.

او با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از واحد تولید صفحات خورشیدی با ظرفیت 130 مگاوات در سال به کاهش هزینه سرمایه گذاری ختم شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 70 درصد این صنعت داخلی سازی شده است و سرمایه گذاران تنها 30 تا 40 درصد تحت تاثیر نوسانات دلار و تحریم است.

او با اشاره به مشوق وزارت نیرو برای سرمایه گذاری در بخش نیرو تصریح کرد: در زمانی که مصرف برق بالاست و تولید برق سرمایه گذاران در آن پیک زمانی انجام شود قیمت خرید برق آن ها افزایش خواهد یافت که پیش بینی می شود بین 30 تا 40 درصد درآمد آن ها بیشتر از قرارداد منعقد شده باشد.