وزیر ارتباطات گفت: تنها سالانه 1440 میلیارد تومان در کشور صرف صدور قبوض مصرفی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشت: می ‌دانید هزینه سالیانه صدور قبض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن چقدر است؟

وی افزود: ١٤٤٠ میلیارد تومان! رقمی که در شرایط ویژه کنونی اقتصادی حفظ آن ضروری و متعلق به مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: برخی قبل از اجرای پروژه کارت سوخت باور نمی‌کردند، اما انجام دادیم و شد. چه کارها که با دولت ‌الکترونیکی می توان کرد.